Ny i korpset?

Aspirantene i SSM består av 3 avdelinger:

  1. De er MiniMusikere fra de begynner (vanligvis i mai) og til de har hatt noen måneders opplæring på instrumentene sine i den kommunale musikkskolen. Deretter rykker de opp til Småband (ca oktober/november).
  2. I SmåBand har de sin aller første trening i samspill med andre. Denne perioden varer fram til april året etter.
  3. Deretter er neste steg Aspirantkorpset, der de spiller i ca 2 år før opprykk til hovedkorpset.
Vi kan selvsagt lage egne opplegg hvis det er store avvik i alder eller ferdigheter.

Vår musikalske leder for aspirantene er Torstein Kubban, en svært erfaren og dyktig pedagog. Torstein er lærer på Strindheim Skole og gløder for å få dreis på det aller første samspillet.
Instrumentopplæring skjer i samarbeid med Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK). Dette er en ubyråkratisk og fin ordning som gir oss en rekke fordeler.

Minimusikerskolen

Hver vår gjennomfører vi en rektrutteringskonsert på skolen for barn fra 2. og 3. klassetrinn. Alle barn fra 2. trinn og oppover får tilbud om å delta på Minimusiker skolen som vil gå over noen uker på våren.
Det blir så anledning til å være med å duske eller bære flagg i marsj sesongen, og barna får tildelt instrument.
Fra høstsemesteret vil alle få individuell opplæring på sitt instrument i samarbeid med kulturskolen.
Rundt jul starter en i tillegg med samspill i småband.

Småband

Dette er første erfaring med samspill.
SmåBand har øvinger på torsdager. Ca 1 gang pr måned fra omtrent november til påske Dirigent for SmåBand er Torstein Kubban, som har solid erfaring med å gi håpefulle aspiranter den første innføringen i kunsten å spille sammen. Torstein er også lærer på Strindheim Skole.
Alle i SmåBand går over i aspirantkorpset (AK) i oppstarten til marsj-sesongen april/mai.
I tillegg til småband er dere med på flere andre artige arrangement der resten av korpset deltar. Det kan være feks helgeseminar, rennebuspell(konsert), juleavslutning o.l

Aspirantkorps

Første samspill sammen med dem som allerede har rukket å spille en stund sammen.
På vårparten blir småband tatt opp i aspirantkorpset. I tillegg til individuell undervisning på eget instrument har aspirantene samspill med dirigent hver mandag i musikkrommet på skolen.
Aspirantperioden varer i hovedsak frem til høsten 6 trinn og i løpet av denne perioden vil aspirantene i tillegg til egne konserter delta på alle arrangementer sammen med hovedkorpset.
Dirigent for Aspirantkorpset er Torstein Kubban

Hovedkorps

Hovedkorpset har øving i gymsalen på Strindheim skole hver mandag 1730-1930
Dirigent for hovedkorpset er Vegard Søbstad Myhre. Vi er veldig glade for å ha fått ham inn som dirigent på kort varsel. Vegard er en aktiv ung mann med mange jern i ilden, blant annet driver han et storband Sinco Orchestra. Med bakgrunn fra Berg og Singsaker Skolekorps er han også vokst opp i nærmiljøet. Av utdanning har han musikklinja ved Heimdal VGS og 3-årig musikkutdanning på høyskolen i Nord-Trøndelag. Vegard har bred korpserfaring, blant annet ett år i HM Kongens Gardes Musikkorps og 2 år som dirigent for Ytterøy Hornmusikk på Levanger.
Men aller viktigst – Vegard er en dedikert korpsmann som gløder for musikken.
Vi minner om vårt samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole (TKK).

Priser

Korpset: 1100 kr pr halvår (2 200 kr/år) i kontingent, med søskenmoderasjon. For søsken nr 2 og utover er prisen kr 800 per halvår (1600 kr/år).
Instrumentleie: 400 kr pr. halvår (800 kr/år), ingen søskenmoderasjon på instrumentleie.
Kulturskole: 2 190 kr pr. halvår (4 380 kr/år)
Deltakelse på evt. korpstur, festivaler etc. kommer utenom og prisen fastsettes særskilt for hvert arrangement.