Om Korpset

Historie

Strindheim Skoles Musikkorps ble stiftet 1. november 1937 som et rent guttemusikkorps. Det het den gang Strindheim Skoles Guttemusikkorps. Korpset er i dag et skolekorps med både jenter og gutter.
Med en lang og stolt historie er det all grunn til å feire seg selv — noe vi gjorde med 80 års jubileum i 2017.
SSM er tilknyttet Norges Musikkorpsforbund (NMF). Fra 1. oktober 2009 må alle korps tilknyttet NMF innhente politiattest fra dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.I SSM krever vi politiattest av alle instruktører, styremedlemmer, og reiseledere

Korpsets vedtekter (oppdatert 2019)

Hva gjør vi?

Korps er hobby uten reservebenk; alle som vil får være med. De trenger ikke å kunne noe om musikk før de begynner og alle barn er like viktige i korpset. Alle deltar på lik linje og har like stor betydning i utviklingen av god musikk.
I korpset møtes barn og ungdom på tvers av alder og kjønn. Det gjør at vi får et godt miljø der trygghet, trivsel og tilhørighet er viktige grunnpilarer. De eldste i korpset er veldig flinke til å inkludere de yngste og korpset gir venner for livet.
I tillegg til å spille sammen hver mandag, har også hver musikant sin egen instruktørundervisning via Kulturskolen. I løpet av et år spiller vi flere konserter og vi er med på korpsstevner, konkurranse og får fine medaljer og premier. I tillegg er vi er med og marsjerer 1. og 17. mai. Vi har også seminarer hvor fokuset også er på det sosiale! Vi er også på korpsturer, og sommeren 2022 var vi i Gøteborg.

Å lære og spille et instrument er noe de har glede av hele livet, og det gjøre dette til en meningsfylt fritidsaktivitet. Korpset lærer barna å spille, og de lærer samspillets vanskelige, men viktige kunst. De blir del av et godt miljø, og de får venner i ulike aldre og av begge kjønn.
Hvis ditt barn kommer hjem og har lyst til å spille i korpset, så la dem få prøve. Kom gjerne på øving eller andre arrangement, og hør hva vi holder på med og hvordan vi organiserer arbeidet i korpset. Ikke la myter om korpsarbeid hindre barnet i å få prøve seg.
På våre sida kan du også lese mer om hva vi holder på med og se bilder fra turer og seminar vi har vært på.

Vil du bidra?

Som dere helt sikkert vet, drives Strindheim skoles musikkorps helt på frivillig basis. Alle som er med og gjør en innsats i styre, utvalg og komitèer er foreldre/foresatte som stiller opp for barna sine. Har du lyst og anledning til å bidra til drift av korpset kan du melde deg for styret.
Utvalg og komiteer får all mulig støtte fra styret. Det eksisterer en oppdatert håndbok for SSM, der ansvar og oppgaver er beskrevet i detalj.
Vi håper at mange av dere ønsker å ta på dere verv i korpset slik at korpshverdagen til ungene vår blir best mulig.

Politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009. I Strindheim Skoles Musikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.