Instrument

I et korps kan du spille mange ulike instrumenter. Enten du er interessert i å spille et instrument, eller om du bare vil bli litt mer kjent med instrumentene, kan du lete litt i disse sidene for å se hvordan instrumentene ser ut og for å lære litt om dem.

Tuba

Tubaen er det største av messinginstrumentene i korpset. Tubaen har kjegleformet boring. Den har mellom tre og seks ventiler, etter instrumentet sin størrelse.
Munnstykket og ventilsystemet på tubaen fungerer som på de andre messinginstrumentene, en kan bruke både ventilene og leppene for å få forskjellige toner på instrumentet.
Vedlikehold

mer info
Trombone

Trombonen er et av messinginstrumentene i korpset. Det som er spesielt med trombonen er at den ikke har ventiler som de andre messinginstrumentene. Istedenfor har den en slide, som kan trekkes ut og skyves inn alt etter hvilken tone en vil spille.
På grunn av at sliden kan dras ut så mye eller lite som en vil, er trombona unik som det eneste naturlige kromatiske blåseinstrumentet.
Vedlikehold

mer info
Slagverk

Slagverk eller perkusjon er instrumentene en slår på for å lage lyd. En tenker vel ofte på trommer, og kanskje spesielt på trommesett, når en hører ordet slagverk, men slagverkerne spiller også på andre rytmeinstrumenter og på melodisk slagverk, der en kan spille melodi, ikke bare rytme.
Vedlikehold

mer info
Valthorn

I de fleste primitive kulturer hadde man instrumenter laget av horn fra dyr. Da man senere begynte å lage instrumenter av andre materialer var det naturlig å etterlikne naturens former. Dette har vært med på å bestemme hvordan mange instrumenter ser ut i dag.
Bestemte ting i utviklingen av instrumenter har blitt gjort for å få instrumentene mer praktiske, sånn som å rulle rørene sammen for å slippe å ha et unødvendig langt instrument.
Vedlikehold

mer info
Kornett/Trompet

Kornett og trompet er begge svært mye brukt i korpset. Instrumentene ligner mye på hverandre, men har forskjeller i lyd og utseende. Kornetten ligner på mange måter på en "liten tykk trompet". Lyden på instrumentene er litt ulike. Kornetten har en mykere og rikere klang på grunn av at rørene er mer kjegleformet.
For å få lyd på disse instrumentene blåser en i et munnstykke. Forskjellige toner blir formet ved stramming av leppene og ved ulike kombinasjoner av tre ventiler som gir instrumentet ulik lengde, og dermed ulike toner, etter hvilke ventiler en trykker ned.
Vedlikehold

mer info
Saxofon

Saxofonen er et av medlemmene i treblåsgruppa i korpset, selv om saxofonene ikke er laget av tre.
Grunnen til at saxofonene får høre med i treblåsgruppa er delvis munnstykket og blåsemåten på saxofonen. Når en skal få lyd i saxofonen bruker en et munnstykke med enkelt rørblad. Når en blåser vil rørbladet vibrere og en får lyd i instrumentet. Munnstykket til saxofonen og klarinetten er svært likt.
Ulike toner får en på saxofonen ved å ha åpne eller tette klaffer. Saxofonen har også en klaff som gjør at tonene blir en oktav høyere.
Vedlikehold

mer info
Klarinett

Klarinetten er et av de mest vanlige korpsinstrumentene i janitsjarkorpset. Den hører med til treblåsinstrumentene. For å få lyd i en klarinett må en ha et enkelt rørblad som en fester på munnstykket. Når en blåser på dette vil rørbladet vibrere og en får lyd. Munnstykket til klarinetten og saxofonen er svært likt. Ulike toner får en på klarinetten ved å tette for eller ha åpne fingerhull og ved å tette eller åpne klaffer.
Vedlikehold

mer info
Fløyte

Fløyta er det korpsinstrumentet som kan spille de lyseste tonene. Fløyta hører til blant treblåsinstrumentene, selv om svært få fløyter i dag er laget av tre. Når du skal spille på fløyta holder du den sidelengs, derav navnet tverrfløyte. Lyd får en ved å blåse i et hull på siden av fløyta.
Ved å åpne eller tette klaffer kan en oppnå ulike toner. Oktavforskjeller i tonene oppnår en også ved ulike blåsemåter.
Vedlikehold

mer info