Instrument

Etter innmeldig i korpset får de nye Minimusikerne invitasjon til instrumentprøving. Denne avholdes på skolen, vanligvis i april/mai. Musikantene får prøve ulike instrumenter på forskjellige stasjoner under veiledning.

Fordeling av instrument foregår etter følgende kriterier:
  • Korpsets behov
  • Musikantenes ønske
  • Mestring av instrument
Fordelingen blir foretatt av erfarne instruktører på de respektive instrumentene sammen med musikalsk leder for AK og Småband, Torstein Kubban.
Korpset har god erfaring med at instrumentprøving danner utgangspunkt for tildeling av instrument. Vi opplever at ungene synes dette er moro og motiverende. Samtidig får både unger, foreldre og korps bedre grunnlag for å treffe gode valg.

Vi skal ikke legge skjul på at kabalen med fordeling av instrument kan være vanskelig: Mange ønsker ofte det samme instrumentet, og korpset må rekruttere alle instrumenttypene for å låte bra.

Etter at instrumentfordelingen er gjort, må den enkelte musikant meldes inn i Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK) på det tildelte instrumentet. Det er de foresatte som må melde musikantene inn i TKK. Mer informasjon.

Pass på instrumentet

Alt må vedlikeholdes — også instrumenter, enten det skyldes vanlig slitasje eller at man (gud forby!) har vært litt uheldig. Blåsmo Musikk fikser det meste. Korpset har en vedlikeholdsavtale på våre instrumenter — dere må selv levere inn og hente instrumentet, men faktura går direkte til oss. Altså ingen utlegg. (Men avklar med materialforvalter i korpset før du leverer inn til reparasjon)

Kontakt materialforvalter om du lurer på noe!

Pass godt på instrumentet ditt. Det koster mange penger. Legg det fra deg på et trygt sted der det ikke faller ned eller noen kan sette seg på det.

PS: I tilfelle regn når vi marsjerer så er det noen instrument som trenger regntrekk. Det er klarinett, fløyte og saksofon.
Regntrekket må skaffes selv. Kan feks kjøpes på Blaasmo musikk i fjordgata http://blaasmomusikk.no/

Når vi skal ut å marsjere:
  • Korpset låner ut en noteklype («Erstatningsklyper» kjøpes av den enkelte).
  • Marsjmappe kjøpes av den enkelte – selges av korpset til 120kr / stk (kan også kjøpe selv på Blåsmo)
  • Bæresele trengs når vi skal marsjere (for de instrumentene der det finnes). Må kjøpes selv.