Årsmøte 2023

Årsmøterreferat

Årsmøtet i SSM avholdes i festsalen på Strindheim skole mandag 20. mars 2023 kl. 17:45.

Agenda:
  1. Konstituering
  2. Godkjenning av årsmelding
  3. Godkjenning av revidert regnskap
  4. Medlemskontingenter og budsjett for kommende år
  5. Saker fremmet av styret
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Regnskap, budsjett og revisjonsberetning deles ut på årsmøte.

Vi oppfordrer ALLE til å møte – også medlemmer over 12 år. Musikanter over 12 som ønsker å delta på årsmøtet får fritak fra øvelsen.

Årsmøtet er korpsets høyeste organ og legger føringer for aktiviteter og økonomi det kommende året. Her kan dere være med å bestemme hva vi skal jobbe med musikalsk – hvilke aktiviteter og arrangementer vi skal delta på – medlemskontingenter og annet som er viktig for korpset.

Det blir enkel servering og etter årsmøte blir det info om årets sommertur.