Stikkordarkiv: Dugnad

Dugnad – varetelling på Rema Bromstad søndag 30. november

Gjelder foreldre og foresatte med barn i aspirantkorps og hovedkorps

Som varslet i aktivitetsplanen og i e-post 3. november til alle foreldre/foresatte i AK og HK, blir det snart dugnad med varetelling på Rema Bromstad. Disse dugnadene har tidligere vært i romjula, men i høst er den (heldigvis?) flyttet til søndag 30. november.

Korpset skal stille med minst 20 voksne, og en foresatt fra hver familie (AK og HK) må delta på dugnaden. Det som trengs av opplæring blir gitt av Rema og av folk i korpset som har vært med før. Det er fint om noen av de eldste ungdommene også deltar, men de må i så fall komme i tillegg til de voksne.

Det er oppmøte på Rema Bromstad kl 10:00, og med deltagelse som planlagt, skal vi være ferdige rundt kl 16. Dugnaden gir en helt nødvendig inntekt for korpset, og vi må stille med nok folk for å beholde denne oppgaven.

Alle skal melder fra til styret v/ Finn Katerås (på e-post finn.kateras@miljodir.no) med navn på den som stiller på dugnaden senest søndag 16. november. De som eventuelt ikke kan delta, må også svare (samme frist), og de må være forberedt på mer dugnad senere.