Styret og andre verv i SSM

Styre og verv i SSM:

Verv Navn Mobil Epost
Leder Thorbjørn Sefting Simonsen 91597310 sefting.simonsen@gmail.com
Nestleder Katja Wikstrøm 46445529
katjawikstrom@gmail.com
Sekretær Solrun Sjøvoll solrunfs@gmail.com
Kasserer Audhild Thune 97656697 audhild.thune@gmail.com
Material Jan Kristian Jensen 40202790 jankj72@gmail.com
Aspirant utvalget Kirsti Kubban 90939830 Kubban@online.no
Musikkfaglig ansvarlig Stig Førde Aarskog 97593298  stigaar@hotmail.com
AAU, Arrangement Lill Hege Pedersen 91827609  lillhege.pedersen@gmail.com
Vara Ledig – kan du bidra? 🙂
Vara Ledig – kan du bidra? 🙂
Vara Ledig – kan du bidra? 🙂
Dirigent HK Vegard Søbstad Myhre 99432910  vegard@tmax.no
Dirrigent AK Torstein Kubban 97619203  torstein.kubban@hotmail.com

 

ARBEIDS- OG ARRANGEMENTSUTVALGET

Utvalgets hovedoppgaver er å skaffe nødvendige midler til korpsets drift, samt praktisk bistand ved seminarer, konserter, turer og andre arrangementer

Inntekstbringende tiltak

Planlegge og gjennomføre inntektsbringende tiltak som for eksempel:

 • Dugnader
 • Lotterier
 • Bingo
 • Sponsing

Arrangementer

 • Innkjøp, matlaging o servering ved seminarer, konserter og andre arrangementer
 • Bistand til 17.maiansvarlig ved 17.maiarrangementet.
 • Utarbeidelse og oppdatering av dreiebok/erfaringsperm for 17.maiarrangementet.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sosiale tiltak i korpset, for eksempel foreldrefester, sosiale kvelder for medlemmene, m.v.

 

MATERIALUTVALGET

Vakt ved øvelser

 • Minst ett av utvalgets medlemmer skal være tilgjengelig i korpsets øvingstid på mandager
 • Ta imot instrumenter og annet utstyr med behov for vedlikehold og få vedlikeholdet utført
 • Bistå medlemmene med forefallende vedlikehold under øvelsen om nødvendig
 • Hjelpe styrevakt og foreldrevakt ved behov

Bistand ved spilleoppdrag og arrangementer

 • Bistå MFU og dirigentene med produksjon/anskaffelse av kulisser og rekvisitter til konserter/forestillinger.
 • Bringe store instrumenter, slagverk, trommer, fane, notestativ o.l. til og fra spilleoppdrag og andre arrangementer
 • Sørge for at rekvisita og effekter som rør, puter, ventilolje, verktøy o.l. er tilgjengelig
 • Ved turer sørge for at ekstra munnstykker, noteklyper, uniformseffekter, førstehjelpskoffert, bind og vaskepulver o.l. medbringes 

Instrumenthåndtering

 • Ansvarlig for innkjøp av instrumenter; innhente tilbud og gjøre nødvendige avklaringer med styret
 • Sørge for forsvarlig oppbevaring og vedlikehold av instrumenter, faner, flagg, rekvisita og deler
 • Sørge for utlevering av instrumenter, i samarbeid med aspirantutvalget og dirigentene.
 • Ansvar for oppdatert instrumentarkiv med oversikt over alle korpsets instrumenter og deres status, registrere ut- og innlevering av instrumenter rekvisita og deler

 

UNIFORMSKOMITÉ (underlagt materialutvalget)

Minst ett av komitéens medlemmer skal være tilstede på nærmere avtalte tidspunkter (bekjentgjort overfor medlemmene). Komitéen har forøvrig følgende oppgaver:

 • Sørge for innkjøp og vedlikehold av uniformer og uniformseffekter, og sørge for at disse oppbevares på et betryggende sted
 • Levere ut og samle inn uniformer og uniformseffekter etter behov
 • Ansvar for oppdatert uniformsarkiv med over korpsets samlede uniformer og uniformseffekter, registrere all ut- og innlevering
 • Bistå MFU og dirigentene med produksjon/anskaffelse av kostymer til konserter/forestillinger.
 • Ha oversikt over og levere ut stjerner, medaljer og bordfaner hhv 1. og 17. Mai, i samarbeid med sekretær og leder

 


NOTEKOMITÉ (underlagt musikkfaglig utvalg)

Minst ett av komitéens medlemmer skal være tilstede under samspill. Komitèen har for øvrig følgende oppgaver i samarbeid med dirigent :

 • Stemple alle nye noter med ”ORIGINALSTEMME” , arkivere dem i eget arkiv og skrive dem inn i register
 • Kopiere originalnotene etter besetnigsliste
 • Dele ut kopierte noter etter behov
 • Samle inn og arkivere overflødige noter
 • Sørge for at komplette arrangementssett er tilgjengelig under turer/seminarer
 • Ha oversikt over korpsets samlede notearkiv til bruk ved forsikringsinnmelding.

 

Aspirantutvalget

Bistå med planlegging og gjennomføring av minimusikerskole.
Bistå med instrumentprøving for nye musikere og instrumentutdeling

Hjelpe til på arrangementer der minimusikerne deltar ved behov
Utforme informasjon til minimusikerne, se til at de får god og tilstrekkelig informasjon og oppfølging.

Legg igjen en kommentar