Ny i korpset?

AK – SmåBand og MiniMusikerSkolen

Aspirantene i SSM består av 3 avdelinger.

De er MiniMusikere fra de begynner (vanligvis i mai) og til de har hatt noen måneders opplæring på instrumentene sine i den kommunale musikkskolen. Deretter rykker de opp til Småband (ca oktober/november).

I SmåBand har de sin aller første trening i samspill med andre. Denne perioden varer fram til april året etter.

Deretter er neste steg Aspirantkorpset, der de spiller i ca 2 år før opprykk til hovedkorpset.

Vi kan selvsagt lage egne opplegg hvis det er store avvik i alder eller ferdigheter.

Torstein Kubban koser seg med trompetspilling.

Torstein Kubban koser seg med trompetspilling.

Vår musikalske leder for aspirantene er Torstein Kubban, en svært erfaren og dyktig pedagog. Torstein er lærer på Strindheim Skole og gløder for å få dreis på det aller første samspillet.

Instrumentopplæring skjer i samarbeid med Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK). Dette er en ubyråkratisk og fin ordning som gir oss en rekke fordeler.