Marsjering og konsert med Strindheim Janitsjar mandag 2. jun

Mandag 2. juni blir det et annerledes og spennende opplegg for alle musikantene i korpset. Vi har avtalt felles aktiviteter med Strindheim Janitsjar, med felles marsjering gjennom bydelen og felles konsert i Strindheim kirke. Opplegget blir som følger:
17.30 Oppmøte på Strindheim skole i full uniform – Strindheim Janitsjar, hovedkorps (HK), aspirantkorps (AK) og minimusikanter (duskere og flaggbærere)
18.00 Avmarsj – Marsjering i strøket som til slutt stopper ved Strindheim Kirke.
19.00 Ankomst Strindheim Kirke
Kaffe/kaker Strindheim Janitsjar vil sørge for mulighet for kjøp av kaffe/saft og kaker – ta med mynter
19.30 Konsert – HK, AK og Strindheim Janitsjar
Styret vil ordne med transport fra skolen til kirka av noter og utstyr for inne-spilling.