Mai kommer fort!

Mai er korpsets travleste måned, og her følger viktig informasjon om det som skjer og hva alle må huske på.

Marsjøvelser

Alle øvelser framover, både for hovedkorps (HK) og aspirantkorps (AK), blir i utgangspunktet marsjøvelser. Vær forberedt på dette: ha på egnede klær og skotøy, ha med marsjmappe og bærerem til instrument. Vi har ikke mange øvelser til å få marsjene og marsjeringen til å sitte, så alle må møte på disse øvelsene.

Ekstraøvelse: torsdag 24. april kl.17.30 – 19.00. Oppmøte på skolen for både HK og AK

Uniform

Uniformene skal brukes både 1. og 17. mai. Alle må sjekke at uniformen fortsatt passer, at den er ren, og at ingenting mangler. Uniformskomitéen vil være til stede under øvelsene torsdag 24. april og mandag 28. april. Da blir det også utdeling av uniformer til de minimusikerne som skal være med som duskere og flaggbærere på 1. og 17. mai.

Fanebærere

Korpset trenger foresatte til å bære fanen både 1. og 17.mai. I utgangspunktet er det 5 etapper:

 • 1.mai
 • Morgenspilling 17.mai kl.07.00
 • Fra skolen til sentrum 17.mai
 • Barnetoget 17.mai
 • Ettermiddagsspilling 17.mai kl.16.00

De som er interesserte i å være fanebærere kan ta kontakt med Tommy Dretvik, leder for Materialutvalget: tommy@mitco.no, mobil 97778682

1. mai

Hele korpset (hovedkorps, aspirantkorps, duskere og flaggbærere) har tradisjonell marsjering på 1.mai. Oppmøte på skolen kl.09.00 i full uniform, med instrument og marsjmappe. Avmarsj cirka kl.09.15. Tilbake på skolen cirka kl.10.30. Da blir det enkel servering for musikanter og foresatte, og utdeling av stjerner. Vi vil også gi informasjon om 17. mai og landsfestivalen 2014, 26. – 29. juni, samt ha et kjapt ekstraordinært årsmøte: Tommy Dretvik, Rita Langmo og Katrine Aronsen  stiller til valg som materialforvalter, nestleder og vara.

17. mai

Mer detaljert informasjon om 17. mai kommer etter påske. Her følger en oversikt over det viktigste å få med seg:

 • På morgenen har HK oppmøte på Valentinlyst kl.07.00 og marsjerer derfra til skolen. AK, flaggbærere og duskere har oppmøte senest kl.07.45 på skolen. Deretter følger flaggheising og taler i regi av skolen, korpsets 17.maifrokost i festsalen, avmarsj mot byen via Thornæsparken og oppmøte i barnetoget.
 • Kl.16.00 er det oppmøte for hele korpset for marsjering til skolen for åpning av korpsets 17.maiarrangement kl.17.00. Arrangementet varer til cirka kl.19.30 (avhengig av vær og publikum). På ettermiddagen 16.mai er det rigging til arrangementet. Alle foresatte i AK og HK må påregne å stille til dugnad 16. og/eller 17.mai
 • Til ettermiddagsarrangementet trengs det også premier til ulike loddsalg og aktiviteter. Alle oppfordres til å skaffe premier, som kan leveres under øvelser eller på ettermiddagen 16.mai.
 • Korpset planlegger også å trykke og distribuere et 17.maiprogram i nabolaget. Det trengs annonser til dette programmet, ta kontakt med AAU-leder Annette Hustad, annette.hustad@gmail.com mobil 98250720 dersom dere har annonser eller tips til annonsører. Det blir også en dugnad for distribusjon av programmene i forkant av 17.mai.

Dugnader

Det blir flere runder med dugnadsinnsats i mai-juni, og dette gir viktige og nødvendige inntekter til korpset. Mer informasjon og påmelding kommer etter påske, men alle bes merke seg følgende datoer:

 • 16. og 17. mai: Rigging, drift og rydding for korpset 17. mai-arrangement på skolen
 • 25. mai: Vareopptelling på Rema Bromstad, med oppmøte kl 10
 • 26. – 30. juni: Oppgaver som vertskorps (bl.a. rigging, servering og vakthold) for skolekorps som skal bo på Strindheim skole under Landsfestivalen 2014