Hvem har mistet medaljen fra 75-års jubileet?

Vi har fått et hyggelig brev fra Olavshallen / kulturskolen. De har funnet en medalje fra SSM sitt 75-årsjubileum i fjor høst.

Er det din medalje? Ta kontakt med Kjersti Solvoll (kontaktinfo)