Henting etter barnetoget 2015

Etter barnetoget i sentrum må ungene hentes i Kjøpmannsgata. Toget kommer fra Kongens gate og skolene (med korps!) blir dirigert annehver til høyre og venstre, oppover og nedover Kjøpmannsgata. «Toget» går så i oppløsning ved at alle henter ungene og går hver til sitt. Det betyr at foresatte må følge med hvilken retning toget tar fra Kongens gate.

Tilføyelse 16.mai: I følge Adresseavisen skal Strindheim skole, som nr 27 i rekken, gå NORDOVER  i Kjøpmannsgata mens vi går i oppløsning cirka ved Dronningens gate. Denne retningen kalles også NED, d.v.s. nedover elva, mot Bakke bru. 

Vi vet ikke helt presist når barnetoget er ferdig. Avmarsj fra Bispegata er satt til kl 10:22. Vi skal gå ca halvannen km, men det blir litt stopp og rykk underveis.

Viktig: Foreldre/foresatte må selv møte/hente sine barn i Kjøpmannsgata når toget er ferdig. Foreldre/foresatte til minimusikere og aspiranter MÅ gi beskjed til Katrine Aronsen når de tar sitt barn med seg! Alle har ansvaret for eget utstyr (instrument, dusker, flagg) mellom toget og oppmøte på ettermiddagen.

Katrine kan nås på telefon 928 60 220