Vaktliste for dugnad skoleovernatting 26. – 30. juni

Korpsene som skal bo på Strindheim skole er Lavik Skulemusikk, Meråker Skolekorps, Namsos Barne og Ungdomskorps og Smøla Musikkorps, og i alt blir det rundt 170 gjester. Oppgaven som vertskorps gir en helt nødvendig inntekt for korpset, og vi skal gjøre vårt for at gjestene får et godt opphold både på skolen og i byen.

Større oppgaver som skal løses er klargjøring av skolen, drift av vertskapskontor, servering av frokost og kveldsmat, vakthold og noe rydding/renhold på dagtid og brannvakt om natta.

Den gjeldende vaktlista for de fem dagene vi skal stille opp er sendt ut via StyreWeb, og dere finner den her: Turnus og oppgaver for dugnad skoleovernatting – status pr 25 juni

Det vil være et vertskontor på skolen under hele festivalen, og det vil til enhver tid være en her som har ansvaret for overnattingen og skolen. Finn Katerås og Rita Langmo er kontaktpersoner mot skolen, festivalen og de som stiller på dugnad.