Kategoriarkiv: Gardasjøen2017

Årsmøte 15. februar 2017

Referat: (pdf) ssm2017årsmøtereferat

Til alle medlemmer og foresatte,

Årsmøte i SSM avholdes i festsalen på Strindheim skole onsdag 15. februar kl. 18.00. I tilknytning til årsmøtet avholdes også et informasjonsmøte om korpstur til Italia i juni 2017.

Årsmøtet har følgende agenda:

  • Konstituering
  • Godkjenning av årsmelding
  • Godkjenning av revidert regnskap
  • Medlemskontingenter og budsjett for kommende år
  • Saker fremmet av styret
  • Innkomne saker
  • Valg

Saker som ønskes fremmet må sendes til styret ved leder, roar.bye@teekay.com, innen onsdag 1. februar.

Foresatte som ønsker å delta i styret kan melde sin interesse til Christian Fikse Pedersen, christian.f.pedersen@gmail.com

Oppdatert saksliste og sakspapirer

Vi oppfordrer alle til å møte på årsmøtet, som er korpsets høyeste organ og bestemmer aktivitetsnivå og økonomi for korpset det nærmeste året. Her kan dere være med og diskutere hvilke aktiviteter vi skal være med på, hvilke inntektsbringende tiltak vi skal satse på, nivå på egenandeler og kontingenter m.m.

Vel møtt!

Strindheim skoles musikkorps
Styret
v/leder Roar Bye