Årsmøte utsatt til 1. mars

På grunn av høy aktivitet i forbindelse med ansettelse av ny dirigent, samt organisering av øvinger i forkant av Trøndersk Mesterskap ser vi oss nødt til å utsette årsmøtet i SSM fra tirsdag 9. februar til tirsdag 1. mars. Roar Bye, Leder SSM

Her er årsmelding for 2015 (pdf).  ÅrsmeldingSSM2015