Årsmøte 2018

Til alle medlemmer og foresatte i Strindheim Skoles Musikkorps!

Årsmøtet i SSM avholdes i kunst og håndtverkssalen (fortsett opp trappa etter gymsalen) på Strindheim skole tirsdag 13. februar 2018 kl 17:30.

Agenda:
1. Konstituering
2. Godkjenning av årsmelding
3. Godkjenning av revidert regnskap
4. Medlemskontingenter og budsjett for kommende år
5. Saker fremmet av styret
6. Innkomne saker
7. Valg

Årsmelding SSM 2017

Saker som ønskes fremmet må sendes styret ved leder – annette.hustad@gmail.com – innen onsdag 31 januar.

Vi trenger også å supplere med nye styrerepresentanter – send interesse til Annette eller andre i styret.  Verv som er på valg iår er: Nestleder; Leder materialutvalg; Leder arbeids- og arrangementsutvalg; Leder musikkfaglig utvalg; Leder blæst og markedsutvalg; Varamedlem; Revisor.

Vi oppfordrer ALLE til å møte – også medlemmer over 12 år. Årsmøtet er korpsets høyeste organ og legger føringer for aktiviteter og økonomi det kommende året. Her kan dere være med å bestemme hva vi skal jobbe med musikalsk – hvilke aktiviteter vi skal delta på – hvilke turer vi skal reise på (og hvor…) – medlemskontingenter og annet som er viktig for korpset.

Vel møtt!

Strindheim skoles musikkorps
Styret v/ leder Annette Hustad