Årsmøte i Strindheim Skoles musikkorps 28. januar 2014

Alle foreldre, foresatte og alle medlemmer over 12 år innkalles til årsmøte tirsdag 28.1 kl 18-20 i festsalen, Strindheim Skole.

På årsmøtet diskuterer vi bl.a.hvilke aktiviteter vi skal satse på, som turer, seminarer, konkurranser, etc, og hvordan disse skal finansieres. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet, og vedtakene som gjøres her, spesielt med budsjett og valg av nytt styre, er med på å bestemme korpsets framtid. Det er viktig med engasjement fra medlemmer og foreldre, og vi håper at flest mulig møter.

Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i.

Saksliste

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Kontingent
 5. Budsjett for kommende år
 6. Saker som fremlegges av styret
  • Purregebyr
  • Langtur 2015
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Sakspapirer til årsmøtet: