AK spiller rekrutteringskonsert 15.mars – 2016

Tirsdag 15 mars skal dere i Aspirantkorpset spille for 2 og 3 trinn på skolen. Vi skal rekruttere en hel masse nye medlemmer til korpset!

Oppmøte på musikkrommet.  Senest oppmøte 08.10.  Det er mulig å gå inn fra kl 08.00.
HUSK instrument og noter.

Konsertene starter kl 08.30 (2 trinn) og 09.15 (3 trinn)
Antrekk er vanlige klær.

PS: De som har ikke har lyst til å bære med seg instrumentet til skolen den dagen kan få sette det igjen på rommet bak musikkrommet etter øvelsen mandag 14.3

Torstein Kubban dirigerer som vanlig.
Den nye dirigenten i Hovedkorpset, Vegard Søbstad Myhre kommer også. Og tamburmajorene kommer!

Hilsen Katrine Aronsen – Aspirantutvalget SSM