Vi selger dopapir!

Høstens lille dugnad er salg av toalettpapir.
Dette for å skaffe nødvendige inntekter til korpset. Vi har i år hatt store utgifter på bl.a. instrumentkjøp, og dugnaden på Nidelven Båtrace utgikk dessverre.
Vi står også ovenfor en vårsesong der mye skjer, med blant annet seminar, tur og deltakelse på landsfestivalen for korps.

For hver sekk vi selger for kr 300,- går kr 131,- rett i korpskassa. Hver musikantfamillie selger minimum 5 sekker. Selg gjerne mer, og selvfølgelig vil den familien som selger mest få en premie i form av kinogavekort for dette!
Toalettpapiret, 42 ruller pr. sekk, er et supermykt og ekstra absorberende 3-lags papir med svanemerke. Det er altså meget god kvalitet vi selger! Kvaliteten er et bevisst valg som kanskje gjør det lettere med mersalg, dersom vi finner ut at vi skal gjenta tilsvarende dugnad! Selg gjerne inn til bedrifter, bruk da brevet under og faktura vil sendes ut i etterkant.

Brev for bedriftsalg: Word og PDF format

Så gå like gjerne i gang  med forhåndssalget med en gang. 🙂

Gi beskjed innen 12.11.13 om antall (totalt antall salg inkludert det som selges til bedrifter) på mail til annette.hustad@gmail.com Det er viktig at de som selger til bedrifter scanner, eller overleverer personlig, bestilling fra bedrift i underskrevet stand til samme mailadresse. Dette danner grunnlag for fakturaen.

Innbetaling må skje på konto 4200.59.87916 innen samme dato. Dere betaler da inn 300 kr for hver sekk dere kjøper. Innbetaling på konto gjelder kun eget salg da bedrifter blir fakturert fra SMM. Minstekjøp er som nevnt 5 sekker fra hver musikantfamilie.
Minimumsinnbetaling 5 sekker a 300 = 1.500 kroner.

Vi har fått avtale med Maske Marked på Lade om lagerhold, da vi ikke har mulighet til dette på skolen. Det betyr at alle korpsfamilier selv må hente ut sekkene ut ved Maske Marked på Lade. Dette gjøres torsdag 21.11.13 mellom kl. 17 og 19.

Kart Maske Lade

De som selger til bedrifter må selv ta ansvar for å bringe ut dette.

Lykke til med salget!