Vaktlister høsten 2013

Vi har nettopp sendt ut vaktlister for høsten 2013 på epost. Styrevakter og foreldrevakter for aspirantkorpset (AK) er fordelt rimelig rettferdig utover. I tillegg har vi fordelt oppgaver for seminar 6-8 september. (Styret har også diskutert behovet for foreldrevakt for hovedkorpset, men mener vi ikke trenger det med den gjengen vi har nå — i hvert fall ikke så lenge vi har styrevakt til stede).

Arbeidsoppgaver for AK-foreldrevakt er å møte opp litt før øving og sette barna i gang med å sette ut stoler, notestativ etc, og sette på plass igjen etter øving. Det er IKKE meningen at vi skal venne barna til at andre gjør jobben for dem — men de må settes i gang. Ellers står vi til disposisjon for dirigent Torstein og er til stede om noe uforutsett skjer.

Kan du ikke stille? Bytt innbyrdes med en annen! — og gi beskjed til oss!

Det vil bli laget egne oppgavelister for høstens øvrige begivenheter (Steinkjerspæll, julekonsert m.m.).