Seminar og konsert – 17. og 18 oktober 2015

Helga 17-18 oktober kjører vi seminarhelg og konsert på Blussuvold skole. Det blir ingen overnatting, men en hyggelig felles middag og hyggestund lørdag kveld.

Vi har leid inn ekstra instruktører. Hovedkorpset vil ha noen øvinger med hver instrumentgruppe for seg. Dette blir et løft for hele korpset.

Søndag 18.10 kl 15 har korpset høstkonsert på Blussuvold skole! Åpent for alle – gratis entré – salg av kaffe og kaker!

På konserten har musikantene antrekk «svart og hvitt». Ut over fargene på klær og sko er det ingen spesielle krav. De fleste vil nok stille med svarte bukser, svarte sko og hvite skjorter, men her er det en viss valgfrihet.

Mange foresatte må regne med å få en del oppgaver i løpet av helga. Vaktliste om dette er sendt pr epost.

Lørdag 17. oktober:

09.30 Oppmøte Blussuvold skole, AK og HK OBS! Ny oppmøtetid!

10.00-11.00 – Øvelse AK; HK har gruppeøvelser
11.15-12.00 – Øvelse AK; HK har gruppeøvelser
12.15-13.00 – Øvelse AK; HK har gruppeøvelser

13.00-14.00 – Lunsj AK og HK

14:00-15:15 Øvelse AK
14.00-15.00 Gruppeøvelser HK
15.15-16.00 Gruppeøvelser HK

15:15 Oppmøte småband (minimusikere) Blussuvold skole
15:30-17:00 Øvelse småband (minimusikere)

15:30-16:30  – Marsjøvelse AK

17.00-19.00 Middag og sosialt arrangement for alle, leker og moro

Søndag 18. oktober:

Antrekk konsert: Svart og hvitt. Svarte sko, ellers er det opp til hver enkelt – så lenge det er svart eller hvitt.

09.00 Oppmøte AK og HK

09:15–11.00 Øvelser AK og HK

11:00-12:00 Oppmøte småband (minimusikere), lunch

12.00-14.00 Felles gjennomkjøring AK, HK og småband

14.00-15.00 Pause, en liten matbit

15.00-16.30 Høstkonsert (ALLE). Salg av kaffe og kaker.

Det blir korte pauser innimellom med frukt og saft.

Hovedkorps tar med kake (eller andre salgbare kiosk-godsaker) til konserten!