Program 17. mai 2016

06:00 Oppmøte for hovedkorps på parkeringsplassen ved Valentinlystsenteret (vis a vis Strindheim Kirke) for morgenspilling. Avmarsj mot skolen

06:45 Frokost i festsalen med søsken og foresatte. Frivillig for minimusikere:

07:30 Taler og arrangement. HK og AK. Frivillig for minimusikere.

08:00 Flaggheising i regi av skolen. Korpset spiller fanfare. Umiddelbar avmarsj mot Thornæsparke (hovedkorps og aspirantkorps). Duskere og flaggbærere er hjertelig velkommen til å gå sammen med korpset dersom de har lyst, men har ingen oppgaver før oppmøte i Thornesparken.

0845 ALLE: Hovedkorps, aspirantkorps og minimusikere: Oppmøte Thornæsparken

09:00 ALLE: Hovedkorps, aspirantkorps og minimusikere: Avmarsj fra Thornæsparken (mot Bispegata).

10:00 ALLE: Hovedkorps, aspirantkorps og minimusikere: Avmarsj barnetoget fra Bispegata.

Viktig: Foreldre/foresatte må selv møte/hente sine barn i Kjøpmannsgata når toget er ferdig. Foreldre/foresatte til minimusikere og aspiranter MÅ gi beskjed til Katrine Aronsen når de tar sitt barn med seg! Alle har ansvaret for eget utstyr (instrument, dusker, flagg) mellom toget og oppmøte på ettermiddagen.

Følg fanens bevegelser: De med smarttelefon kan følge fanens bevegelser underveis her: http://goo.gl/ALFjKc Her er også oppmøte- og hentesteder markert.

15:30 De foreldre som er satt opp på «tidligvakt» på arrangement (1530-1715) møter for rigging.

15:45 ALLE: Hovedkorps, aspirantkorps og minimusikere: Oppmøte ved Valentinlyst Sykehjem. Oppstilling, spilling og avmarsj mot Bromstadekra.

16:30 ALLE: Spilling ved Bromstad helse- og velferdssenter, adr. Bromstadekra 16. Avmarsj mot skolen.
17:00 ALLE: Ankomst Strindheim skole. Tradisjonelt arrangement på skolen starter. Korpset er ferdig med spilling for dagen.

Abeidsoppgaver, detaljert, 16 og 17 mai (word)

17. mai 2016 dette programmet, pluss litt mer info (word)