Politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009. I Strindheim Skoles Musikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med:
Vigdis Schnell Husby
e-post: vigdis.schnell.husby@ntnu.no
telefon: 951 68 372
eller leder:
Thorbjørn Sefting Simonsen
e-post: sefting.simonsen@gmail.com
telefon. 915 97 310

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

 1. Sekretær skriver en bekreftelse på at vi trenger politiattest for at du skal kunne utføre din oppgave. Denne sendes elektronisk til deg. 
 2. Du går inn på https://attest.politi.no/web/ og logger inn med ID-porten.
  1. Gå til skjema
  2. Velg kategori og formål «Frivillige organisasjoner»
  3. Last opp bekreftelsen fra korpset.
  4. Lever skjema.
 3. Politiet sender attesten som ordinær post til deg, på din folkeregistrerte adresse. Den sendes ikke til korpset.
 4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til sekretær eller nestleder.

Strindheim Skoles Musikkorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Mere informasjon om ordningen finnes hos Norges musikkorpsforbund http://www.musikkorps.no/politiattest/, og vi anbefaler spesielt å lese gjennom deres liste over ofte stilte spørsmål (pdf-dokument). Her gis blant annet en god forklaring på hva som menes med tillits- eller ansvarsforhold.

Med vennlig hilsen
Styret i Strindheim Skoles Musikkorps