Vil du bidra?

Som dere helt sikkert vet, drives Strindheim skoles musikkorps helt på frivillig basis. Alle som er med og gjør en innsats i styre, utvalg og komitèer er foreldre/foresatte som stiller opp for barna sine.

Har du lyst og anledning til å bidra til drift av korpset kan du melde deg for styret.

Utvalg og komiteer får all mulig støtte fra styret. Det eksisterer en oppdatert håndbok for SSM, der ansvar og oppgaver er beskrevet i detalj.

Vi håper at mange av dere ønsker å ta på dere verv i korpset slik at korpshverdagen til ungene vår blir best mulig.