Trondheim kommunale kulturskole (TKK)

Musikantene i SSM går til instrumentopplæring hos TKK.

Undervisningen skjer på skolene i nærområdet. Noen har undervisning på Strindheim skole i SFO-tida. Andre har undervisning i Olavskvartalet eller Bispehaugen skole. Et par stykker fant det mest lettvint å ta undervisning på Ranheim. Tid og sted for undervisning avtales mellom musikkskolen og foresatte.

En ordinær elevplass hos TKK koster fra vårsemesteret 2013 kr. 1647,50 pr. semester. TKK har familiemoderasjon og friplasser.

Etter instrumentprøving og tildeling av instrumentgruppe, så meldes nye aspiranter inn i TKK av den enkelte familie. Skjema for dette finnes på https://www.trondheim.kommune.no/kulturskolen/