Tildeling av instrument

Etter innmeldig i korpset får de nye Minimusikerne invitasjon til instrumentprøving. Denne avholdes på skolen, vanligvis i april/mai. Musikantene får prøve ulike instrumenter på forskjellige stasjoner under veiledning. 

Fordeling av instrument foregår etter følgende kriterier:

  1. Korpsets behov
  2. Musikantenes ønske
  3. Mestring av instrument

Fordelingen blir foretatt av erfarne instruktører på de respektive instrumentene sammen med musikalsk leder for AK og Småband, Torstein Kubban.

Korpset har god erfaring med at instrumentprøving danner utgangspunkt for tildeling av instrument. Vi opplever at ungene synes dette er moro og motiverende. Samtidig får både unger, foreldre og korps bedre grunnlag for å treffe gode valg.

Vi skal ikke legge skjul på at kabalen med fordeling av instrument kan være vanskelig: Mange ønsker ofte det samme instrumentet, og korpset må rekruttere alle instrumenttypene for å låte bra.

Etter at instrumentfordelingen er gjort, må den enkelte musikant meldes inn i Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK) på det tildelte instrumentet. Det er de foresatte som må melde musikantene inn i TKK. Mer informasjon.