KONSERT med Brundalen&Charlottenlund SØNDAG 4. mars + øving i forkant

Vi er invitert til Charlottenlund og Brundalens «Vårspræll» på Charlottenlund Ungd.skole 4. mars – opplegget for oss den dagen blir:

Generalprøver på Strindheim skole (søndag):

 • AK: klokken 11:00 til 14:00 i musikkrommet
 • HK: klokken 12:30 – 14:00 i hhv gymsalen. Repertoar: 1: I Scream You Scream, 2: Pirates of the Carrabian, 3: Klarinettpolka, 4: Liten Fuggel, 5: Bruremarsj fra Lødingen, 6: Norge i rødt, hvitt og blått
 • Vi serverer frukt og saft – så husk å spise lunch i forkant…
 • Alle stikker hjemom for skifting / spising før konserten etter øvinga
 • Småband møter direkte på Charlottenlund Ungdomsskole (16:30)
 • Foreldrevakter og transporthjelp: Thalberg og Sefting

Oppmøte på Charlottenlund Ungdomsskole for alle musikanter

 • HK&AK møter 16:00 – felles prøve med Charlottenlund&Brundalen (fellesnummer)
 • Småband møter 16:30
 • Antrekk:  AK og HK sorte bukser og rød korpsgenser – Småband «pent antrekk»  og alle sammen husker noter i svarte notemapper 😉

Konsertstart:

 • Klokken 17:00 – alle er hjertelig velkommen (tante, onkel, besteforeldre og naboer!)
 • Småband og AK korpsene vil spille først (og før pausen)
 • Salg av kaker og kaffe i pausen. Konserten avsluttes kl 19.

Dette blir en flott konsert med mange musikere – kanskje så mange som 150 – 160 stykker – det bør få taket til å løfte seg! 🙂
Regner med at absolutt alle blir med på festen – skulle det være helt umulig å få til må dere så snart som mulig melde fra til dirigent og Annette.

Vi sees!