Instrumenttildeling minimusikere 2014

EDIT 27/5: Årets vanskeligste kabal er lagt, og alle har fått beskjed om tildelingen. 

Husk påmelding til musikkskolen!

Instrumentvalg kan være vanskelig. Mange aner ikke hva de vil spille — og de trenger ikke krysse av for førstevalg etc. Men mange har også svært bestemte oppfatninger om hvilket instrument de vil spille, og det er kjekt for oss å vite om.

Vi advarer også om at instrumenttildeling er en svært vrien kabal – vi skal ta hensyn til den enkeltes ønsker, vår økonomi, hvilke instrumenter vi har ledig og korpsets behov. Det sier seg selv at ikke alle får det helt som de vil, alltid. Men vi gjør så godt vi kan!