Medaljer

Etter 5 og 7 år i korpset får man medalje.

5-årsmedalje

Femåarsmedalje.

Femåarsmedalje.

7-årsmedalje

7-årsmedalje i sølv.

7-årsmedalje i sølv.

10-års markering

Etter 10 år i korpset får du en gave som et minneom de flotte årene som korpsmusikant!