Hovedkorps

Hovedkorpset har øving i gymsalen på Strindheim skole hver mandag 1730-1930

Dirigent for hovedkorpset er Vegard Søbstad Myhre. Vi er veldig glade for å ha fått ham inn som dirigent på kort varsel. Vegard er en aktiv ung mann med mange jern i ilden, blant annet driver han et storband Sinco Orchestra. Med bakgrunn fra Berg og Singsaker Skolekorps er han også vokst opp i nærmiljøet. Av utdanning har han musikklinja ved Heimdal VGS og 3-årig musikkutdanning på høyskolen i Nord-Trøndelag. Vegard har bred korpserfaring, blant annet ett år i HM Kongens Gardes Musikkorps og 2 år som dirigent for Ytterøy Hornmusikk på Levanger.

Men aller viktigst – Vegard er en dedikert korpsmann som gløder for musikken.

Vi minner om vårt samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole (TKK).