Aspirantkorps

Første samspill sammen med dem som allerede har rukket å spille en stund sammen.

På vårparten blir småband tatt opp i aspirantkorpset. I tillegg til individuell undervisning på eget instrument har aspirantene samspill med dirigent hver mandag i musikkrommet på skolen.

Aspirantperioden varer i hovedsak frem til høsten 6 trinn og i løpet av denne perioden vil aspirantene i tillegg til egne konserter delta på alle arrangementer sammen med hovedkorpset.

Dirigent for Aspirantkorpset er Torstein Kubban