HK-dirigent og Trøndersk mesterskap

Erlend Eide har på kort varsel takket ja til stilling i Hammerfest. Han blir med oss fram til Trøndersk mesterskap (TM), så mandagsøvingene i januar blir med vikar. Vi har vært så heldige å få inn Stian Rødskjær. Han er en svært dyktig korpsdirrigent som også har flere andre korps i byen.

Fram mot TM blir det et ganske hektisk program. Hver mandag kjører vi først fellesøving (1730-1830) med Stian Rødskjær, og deretter øver vi hver instrumentgruppe for seg med egne instruktører. For at vi skal få en effektiv bruk av Stians tid, så SKAL alle stille til øving kl. 17:15 og være klare til øving kl. 17:30.

Søndag 10. januar blir det ekstraøving for hele HK fra kl. 18:30 – 20:00. I tillegg skal slagverk ha egen øving fra kl. 16:45 – 18:30 (slagverkere: Ta med mat, det er noen timer fram mot 20:00).

I tillegg har vi seminar fredag og lørdag før TM (helga 29-31.1).

Det er viktig at ALLE møter – alle instrumenter er viktige! Viktig at oppmøtetidene blir respektert slik at vi har instrument, stol og notestativ klart til 17:30. Vi har dirigent Stian Rødskjær kun fram til 1830, så det er viktig at vi får brukt den første timen godt.

Ved fravær – gi beskjed til Roar Bye mobil 930 04 137.