Gi beskjed ved fravær

Vi har sett på ordningen med såkalte «avmeldingsskjema», og det har ikke fungert slik vi håpet. Fra nå av vil vi at du ringer Annette Hustad på telefon 982 50 720 om du ikke kan stille.

Hvis du ikke kan møte på vanlig øving – eller hvis du kommer for sent – så gies beskjed til dirigent eller styret.

HK / Roar Bye: 930 04 137,

AK / Torstein Kubban: 976 19 203

Avmeldingsskjema vil bli brukt på «ekstraoppdrag» som dukker opp med kort varsel. For eksempel nisseorkester, andre spilleoppdrag eller dugnadsoppdrag.