Årsmøte 2020

Årsmøtet i SSM avholdes i kunst og håndverkssalen (fortsett opp trappa etter gymsalen) på Strindheim skole mandag 2. mars 2019 kl. 17:30.

Agenda:
1. Konstituering
2. Godkjenning av årsmelding
3. Godkjenning av revidert regnskap
4. Medlemskontingenter og budsjett for kommende år
5. Saker fremmet av styret
6. Innkomne saker
7. Valg

Årsmelding 2019

Regnskap, budsjett og revisjonsberetning deles ut på årsmøte

Vi oppfordrer Alle til å møte 🙂
Det blir et kort foreldremøte etter årsmøte der vi blant annet informerer om sommertur 🙂