Årsmøte 2020

Årsmøtet i SSM avholdes i kunst og håndverkssalen (fortsett opp trappa etter gymsalen) på Strindheim skole mandag 2. mars 2019 kl. 17:30.

Agenda:
1. Konstituering
2. Godkjenning av årsmelding
3. Godkjenning av revidert regnskap
4. Medlemskontingenter og budsjett for kommende år
5. Saker fremmet av styret
6. Innkomne saker
7. Valg

Årsmelding 2019

Referat/Protokoll fra Årsmøte
Referat/Protokoll fra ekstraordinært årsmøte

Regnskap, budsjett og revisjonsberetning deles ut på årsmøte

Vi oppfordrer Alle til å møte 🙂
Det blir et kort foreldremøte etter årsmøte der vi blant annet informerer om sommertur 🙂