Årsmøte 2016

Alle foreldre, foresatte og alle medlemmer over 12 år innkalles til årsmøte tirsdag 1.3 kl 18-20 i festsalen, Strindheim Skole.

På årsmøtet diskuterer vi bl.a.hvilke aktiviteter vi skal satse på, som turer, seminarer, konkurranser, etc, og hvordan disse skal finansieres. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet, og vedtakene som gjøres her, spesielt med budsjett og valg av nytt styre, er med på å bestemme korpsets framtid. Det er viktig med engasjement fra medlemmer og foreldre, og vi håper at flest mulig møter.

Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i.

Dagsorden

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Kontingent
 5. Budsjett for kommende år
 6. Saker som fremlegges av styret
  – Tur 2016
  – Langtur i jubileumsåret 2017
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Vedlegg:

ÅrsmeldingSSM2015 (pdf)

Regnskap og budsjett SSM 2015_revidert01032016 (excel)

Revisjonsberetning for Strindheim skoles musikkorps for 2015 (pdf)

årsmøteSSM2016-referat (pdf)

vedtekter_jan_2012_etter_arsmote (pdf, revidert 31.10.2012)