Årsmøte 2015

Alle foreldre, foresatte og alle medlemmer over 12 år innkalles til årsmøte tirsdag 27.1 kl 18-20 i festsalen, Strindheim Skole.

På årsmøtet diskuterer vi bl.a. hvilke aktiviteter vi skal satse på, som turer, seminarer, konkurranser, og hvordan disse skal finansieres. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet, og vedtakene som gjøres her, spesielt med budsjett og valg av nytt styre, er med på å bestemme korpsets framtid. Det er viktig med engasjement fra medlemmer og foreldre, og vi håper at flest mulig møter.

På årsmøtet vil vi også gi fyldig informasjon om langtur 2015 til Krakow.

Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i.

Dagsorden

  1. Konstituering
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Kontingent
  5. Budsjett for kommende år
  6. Saker som fremlegges av styret
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

Sakspapirer til årsmøtet

(legges ut fortløpende når de blir tilgjengelig)

Innkalling til Årsmøte 20150127  (pdf)
Årsmelding SSM 2014 (pdf)
SSM Regnskap 2014 – revisorbekreftet pr 11.01.15 (pdf)
SSM regnskap 2014 – revisjonsberetning pr 11 01 15 (pdf)
SSM Budsjett 2015 – styrets forslag pr 19 01 15 (pdf)
SSM Årsmøte 2015 – opplegg kontingent og instrumentleie (pdf)

Referat og vedtatt budsjett, regnskap, årsmelding

referat årsmøte SSM 2015
SSM Budsjett 2015 – vedtatt av årsmøtet 27 01 15 (pdf)
SSM Regnskap 2014 – godkjent av årsmøtet 27 01 15 (pdf)